Här vilar minnet av en skog

Här vilar minnet av en skog.

Stupad i fredstid.

Degraderad till en resurs.

Arkebuserad av skogsbolagen.

Brottet var intet.

Glöm aldrig oss som levde där.

Endast skyddad skogar får vara skogar.
Skogen är mer än alla träd.
När skogen är fredad, när träden får förmultna.
Skogens invånare.
Avverkningsklart. Några sista dagar av liv.
När allt förändras. När skogsmaskinen går fram.
I väntan på slakt.
På väg till slutprodukt.
Där skogen blir papper.
Svensk skogspolitik. Vad som blir kvar.