Här vilar minnet av en skog

Här vilar minnet av en skog.

Stupad i fredstid.

Degraderad till en resurs.

Arkebuserad av skogsbolagen.

Brottet var intet.

Glöm aldrig oss som levde där.

Svensk skogspolitik. Vad som blir kvar.
När skogen är fredad, när träden får förmultna.
Skogens invånare.
När allt förändras. När skogsmaskinen går fram.
I väntan på slakt.
På väg till slutprodukt.