Till kretsloppet och förruttnelsen

Nedbrytningens dofter.

Vårens slit. Höstens skörd. Vinterns vila.

Sakta blir allt till jord. Förruttnelsens skönhet.

En sista odlingssäsong. Allt återgår. Allt återuppstår.

En sista skörd.

Ett farväl till jorden, till maskarna och mikrolivet.

Frostsprängda betor och nedbrytningens dofter.

Lökblast som vilar under is i en odlingslåda.
Lökblast.
En morot som ligger infrusen i is.
Morot.
En zucchiniplanta som ligger kvar i trädgården
Zucchiniplanta.
Stjälken från en skördad blomkål
Blomkål.
Palmkål som aldrig blev skördad
Palmkål.
Palmkål som bildar en sockertoppsliknande form
Palmkål.
En zucchini som blev kvar i trädgårdslandet
Zucchini.
Störpurpurbönor som aldrig blev skördad
Störpurpurböna.
En kolrot som ligger frusen i ett trädgårdsland
Kålrot.
Frökaplsar från en blomma
Frökaplsar.
Purjolök som blivit kvar i trädgårdslandet
Purjolök.
En vissen pumpaplanta
Pumpaplanta.

Om bildserien och fotografen

Trädgårdsodling är för mig en passion bredvid fotografin.

En dag när jag halkade runt i den misslyckade vintern såg jag hur det som blev kvar i landen efter höstens skörd befann sig ett ljuvligt förfall.

Februarieftermiddagens det låga ljus gav ett liv åt det som ratades vid odlingssäsongens slut.