Älskade inland

Om jag var en väg skulle jag vara europaväg 45. Från Göteborgs tillväxtpuls genom landsdelar som förlorat allt i den skenande urbaniseringen.