Svealand

Bilder och betraktelser från platser som geografiskt är placerade norr om de stora sjöarna och söder om de riktiga fjällen.