Projekt

Mitt bildskapande är knutet till berättelser och projekt. Jag tror att mina bilder blir större och mer betydelsefulla tillsammans med andra bilder. Med bilderna utforskar jag en textvärld som ibland liknar poesi, texten ger bilden ett sammanhang och mitt skapande en ny dimension.

Pågående projekt

Just nu jäser det nya projekt och nya berättelser som jag förhoppningsvis kan börja visa inom kort.

Avslutade projekt

202053 är ett projekt där jag varje vecka under 2020 fotograferar en bild och skriver en text. Hela projektet kan du följa här.

Mitt första bokprojekt blev en 200 sidor tjock bok med över 150 bilder från Storsjöns strand till Oviksfjällens topp. Läs mer om projektet här!

Åtta bilder och texter som hanterar livet och naturen.

Inför det nya seklet fick jag en idé om att blicka tillbaka och välja ut några bilder och händelser från varje år under 10-talet. Här hittar du en publicering per år!