Projekt

Mitt bildskapande är knutet till berättelser och projekt. Jag tror att mina bilder blir större och mer betydelsefulla tillsammans med andra bilder. Med bilderna utforskar jag en textvärld som ibland liknar poesi, texten ger bilden ett sammanhang och mitt skapande en ny dimension. Utöver projekten du hittar på denna sidan finns även fler bildberättelser i form av bildreportage.

Pågående projekt

#gerillagalleriet

I projektet utmanade jag mig att ta en bild och skriva en text varje vecka under 2020. En global pandemi förändrade projektet från att vara något helt navelskådande till att bli en skildring av ett år ingen kommer glömma.

Läs mer om projektet

Avslutade projekt

Bok: Oviksfjällen

I projektet utmanade jag mig att ta en bild och skriva en text varje vecka under 2020. En global pandemi förändrade projektet från att vara något helt navelskådande till att bli en skildring av ett år ingen kommer glömma.

Läs mer om projektet

Bok: 202053

Fotografi och poesi från pandemins första år. I projektet utmanade jag mig att ta en bild och skriva en text varje vecka under 2020. En global pandemi förändrade projektet från att vara något helt navelskådande till att bli en skildring av ett år ingen kommer glömma.

Läs mer om projektet

Vem blir du när fågelsången tystnat

Åtta bilder och texter som tillsammans ifrågasätter hur vi lever och vår relation till naturen.

Läs mer om projektet

Tiotalet

I tio bildreportage, ett för varje år under 2010, summerar jag tio års fotograferade. En personlig resa och en fotografisk resa.

Läs mer om projektet


Här hittar du fler bildberättelser