Projekt

Mitt bildskapande är knutet till berättelser och projekt. Jag tror att mina bilder blir större och mer betydelsefulla tillsammans med andra bilder. Med bilderna utforskar jag en textvärld som ibland liknar poesi, texten ger bilden ett sammanhang och mitt skapande en ny dimension. Utöver projekten du hittar på denna sidan finns även fler bildberättelser i form av bildreportage.

Pågående projekt

Kära Bergslagen

I sju år har jag samlat bilder och intryck från Bergslagen. Det ska nu bli en bok; det är redan en färdig utställning som kan visas.

Läs mer om projektet

#gerillagalleriet

Vad händer med en plats om man fyller den med offentlig konst som ingen beställt? Det vill jag utforska med #gerillagalleriet. Genom att visa mina bilder utanför konstgallerier vill jag ge kärlek till platser som bara är utan att vara. Platser som är på paus, platser för väntan eller platser som kommunicerar. 

Läs mer om projektet

Avslutade projekt

Bok: Oviksfjällen

I projektet utmanade jag mig att ta en bild och skriva en text varje vecka under 2020. En global pandemi förändrade projektet från att vara något helt navelskådande till att bli en skildring av ett år ingen kommer glömma.

Läs mer om projektet

Bok: 202053

Fotografi och poesi från pandemins första år. I projektet utmanade jag mig att ta en bild och skriva en text varje vecka under 2020. En global pandemi förändrade projektet från att vara något helt navelskådande till att bli en skildring av ett år ingen kommer glömma.

Läs mer om projektet

Vem blir du när fågelsången tystnat

Åtta bilder och texter som tillsammans ifrågasätter hur vi lever och vår relation till naturen.

Läs mer om projektet

Tiotalet

I tio bildreportage, ett för varje år under 2010, summerar jag tio års fotograferade. En personlig resa och en fotografisk resa.

Läs mer om projektet


Här hittar du fler bildberättelser