Att besjälas av glaset. Att fånga glasets själ.

En mental och fysik resa genom ett rike av glas.

Stelnade andetag

Nedärvda traditioner
Glasets mästare
Stelnade andetag

Stolta bruk
ligger i förgiftade ruiner

Ugnarnas hetta
Glasblåsarens känsla
Stelnade andetag

Stolta ruiner
nya små hyttor

Konstnärerna epok
Världsmarknadens stryptag
Stelnade andetag

Tysta bruksorter
medelklassens konstrundor

Glödande massa
Gripande tänger
Stelnade andetag

Än brinner ugnarna
i riket av krossat glas


Glasets former

Glasets former är dess själ, kanske att det går att fånga själen i fotografi. Jag är tagen av glasets väsen. Skörheten och styrkan. Hur det bryter ljuset och skapa levande skuggor.


Den stora jätten lever

Kosta är centrum i glasriket. Produktionen är igång och de största varumärkena: Kosta och Orrefors, formas av samma glasblåsare. Överlevnad genom fusion. Här hänger glasets framtid på besöksmålets attraktion. Outlet-shopping, lyxhotell, lyxrestauranger, kaféer, utställningar, lekplats och hembygdsmuseum. Att tillrättalagt.


Där de industriella ugnarna slocknat

Den 12 juli 2013 slocknade ugnarna i Orrefors, jobbarna lämnade sina arbeten för att aldrig komma tillbaka. Dörrarna låstes. Bruket står där som det lämnades. Skyltar som bleknar men vittnar om det som var. Sönderblåsta flaggor hänger i flaggstängerna. Flagglinan piskar i vinden. Orren, den stolta logotypen, nöts ner av tiden. Gräs och sly tränger sig på.

I all postindustriell bedrövelse finns en låga. Det svenska glasets förvandling finns här. Intill det övergivna bruket finns Orranäs hytta. Där formas nya föremål ur den glödande massan. Småskaligt och hantverksmässigt. Det nya glasriket.


Glasets former del två

Att glödande massa kan stelna och bli evigt. Att en utandning kan tämja och forma. Att skapa något ur ett glödande inferno. Massan är som underjorden, den imiterar vulkanens lava, den är en skärseld på jorden. Ur den formas något förförande vackert.


Om bildserien och fotografen

Jag är född i Småland, på gränsen till Glasriket.

Gullaskruf, Lindshammar, Boda, Orrefors, Åfors, Åryd, Alstermo, Alsterfors, Flygfors, Gadderås och Åseda är alla orter från min barndoms periferi. Det är också orter på den oändliga listan över bruksorter som förlorat sitt bruk. Orter som förlorat sin roll i framgångssagan Sverige. Orter vars historia är deras stolthet.

Även om de övergivna bruken är många så brinner ännu ugnarna på andra håll. I små hyttor formas glödande glasmassa till spröda vaser, dekorationer och bruksföremål. Det är en upplevelse att sitta på första parkett i Orranäs hytta i Orrefors och se den glödande massan formas av glasblåsaren andetag. Det är fascinerade att se den hantverksindustriella tillverkning inne i Kostas glasbruk.

Att gå i utställningshallar och se hantverket, att förbluffas över hur en människa kan kontrollera luftbubblor, färgskiftningar och former till perfektion.

Glaset har besjälat mig.


Du kanske också är intresserad av: