Längs riksvägen vilar Lindshammar i förfall

En bruksort som förlorade sitt bruk.

Lindshammar en regntung januaridag. Ett väder i samklang med det söndervittrande bruket och den övergivna restaurangen. Glasbrukets rutor är sönderslagna och dörrarna hänger på trekvarts. Restaurang Smultronstället, som en gång servade byborna och förbipasserade med bränsle, mat och livsmedel, förfaller i rasande takt.

Två pensionärer med hund samtalar om livet med en medelålders man, glasbruket utgör sorglig kuliss. Glasbruket grundlades 1905, firade hundra år 2005 och 2008 lades verksamheten ner. 

En bruksort har blivit en borttynande småort. En kugge i den svenska industriella ekonomin har blivit periferi. I den nya globaliserade kapitalekonomis hjärta, Sergels torg, där står Edvin Öhrnströms glasobelisk som en hälsning från den småländska landsbygden. Landmärket är byggt med glas från Lindshammar. 

På brukets väggar arbetar sig växtligheten in i tegelfogarna. Foto: Björn Dahlfors
Marken under glasbruket är så förgiftad av arsenik att vissa delar av bruket har förseglats. Foto: Björn Dahlfors
En krossad ruta till en övergiven konstnärsateljé. Foto: Björn Dahlfors
Neonskylten har slocknat. Foto: Björn Dahlfors
Inblick och utblick. De stora fönstren gav glasblåsarna en glimt av den klarblå himlen, en glimt av frihet innan de åter fick svettas vid ugnarnas hetta. Foto: Björn Dahlfors
En gång en arbetsplats, nu ekar lokalerna tomma. Bruket grundlades 1905, firade hundra år 2005, och 2008 lades verksamheten ner. Foto: Björn Dahlfors
Skyltar från en tid då bruket var i drift och en port till Glasriket. Foto: Björn Dahlfors
Ett försök att skapa något i ruinerna. Ett misslyckat försök. Foto: Björn Dahlfors
En flaska frätande myrsyra, står och tar plats på asfaltsplanen framför bruket. Foto: Björn Dahlfors
Två stolar, perfekta för en kaffe och en rök, vem vågar sätta sig i dem idag. Foto: Björn Dahlfors
Smultronstället. Tidigare mack, restaurang och lanthandel. En rastplats för förbipasserande, en lunchrestaurang för bruksarbetarna och en mötesplats för byborna. Foto: Björn Dahlfors
Endast dekaler vittnar om rörelsen som en gång pågick inne i Smultronstället. Foto: Björn Dahlfors
En uttjänt dieselpump. Foto: Björn Dahlfors
På Sergels torg står Edvin Öhrströms glasobelisk, Kristallvertikalaccent, glaset kommer från Lindshammar. Runt torget förtätas huvudstaden där finans- och tjänsteföretagen utgör den nya ekonomin. Den gamla ekonomin, produktionsekonomin, som byggde Lindshammar och som lade grunden för städernas rikedom är en rest från gångna tider. Lindshammar gjorde avtryck i Sverige, miljoner människor passerar Sergels torg men hur många skänker den småländska bruksorten en tanke där de jäktar på mitt i karriären. Foto: Björn Dahlfors